ZARZĄD ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO
POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO

ma zaszczyt zaprosić na konferencję z okazji

MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PSYCHOLOGA 2023

pt. QUO VADIS PSYCHOLOGIO?

która odbędzie się
 25 lutego 2023 roku (sobota) o godzinie 16.00
w HOTELU POLONIA przy ul. Basztowej 25 w Krakowie (Sala Teatralna)
Po zakończeniu konferencji zapraszamy na spotkanie towarzyskie

 

Mija 70 lat od wydania jednej z najbardziej poczytnych pozycji Hansa Jurgena Eysencka „Uses and Abuses of psychology”. Publikacja ta uznawana za dotąd najlepszy podręcznik wprowadzający do psychologii poprzedziła serię takich pozycji jak tłumaczony na język polski „Sens i nonsens w psychologii” czy „Fact and Fiction in Psychology”. Jak wiadomo z rozmaitych doniesień sam autor tych dzieł chadzał również po bezdrożach nauki i część jego dorobku została bardzo krytycznie oceniona. Tytuły tych wybranych prac prowokują do zastanowienia się nad obecną kondycją psychologii jako nauki oraz praktyki psychologicznej.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Psychologa 2023, Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Psychologicznego zaprasza do dyskusji nad tym, co aktualnie dzieje się w psychologii polskiej. Spotkamy się w gronie przedstawicieli różnych dyscyplin, aby wspólnie porozmawiać o tym:

  1. Dokąd zmierza psychologia w Polsce?
  2. Jaki jest/być powinien status naszego zawodu (regulacja prawna)?
  3. Kim jest/ być powinien dobrze wykształcony psycholog?
  4. Czego potrzebują praktycy, aby ich prawa były chronione i mogli zadbać o wysoką jakość świadczonych usług psychologicznych?

Te i wiele innych pytań stawiają sobie psycholodzy w obecnych czasach, w których coraz więcej mówi się o naszym zawodzie. Liczymy na konstruktywną dyskusję, dzielenie się refleksjami i doświadczeniem, zarówno przez młodych adeptów psychologii, jak i doświadczonych profesjonalistów. Każdy głos ma znaczenie i żaden nie ma uprzywilejowanego statusu. Tylko razem możemy zadbać o zachowanie autonomii i niezależności zawodowej psychologii jako profesji.

Program Konferencji

16.00 – 16.30 Rejestracja  
 16.30 – 17.00  Otwarcie konferencji. Wprowadzenie.
Dr Anna Knobloch-Gala, Przewodnicząca Oddziału Krakowskiego PTP
 17.00 – 17.45 PANEL DYSKUSYJNY pt. Quo Vadis psychologio?
z udziałem przedstawicieli różnych obszarów działalności psychologów
 17.45 – 19.00  Dyskusja z osobami uczestniczącymi w konferencji
 19.00 – 19.15  Podsumowanie. Zakończenie konferencji.
Dr Anna Knobloch-Gala, Przewodnicząca Oddziału Krakowskiego PTP
 19.30  Uroczysta kolacja w restauracji Hotelu Polonia.

Kontakt

W celu zarejestrowania prosimy używać formularza rejestracji.

Adres mailowy: dzien-psychologa2023@ptp.krakow.pl

Rejestracja i opłaty

UWAGA: ostateczny termin zamknięcia rejestracji to wtorek 30.01.2023

W celu zgłoszenia się na konferencję prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO
Wpłaty – w wysokości:

100 zł – dla osób należących do Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
(zniżka przysługuje osobom należącym do Oddziału Krakowskiego PTP, które mają opłacone składki członkowskie w bieżącym roku 2023)
130 zł – dla osób należących do pozostałych Oddziałów Terenowych PTP
150 zł – dla pozostałych osób zainteresowanych

Dane do przelewu:
Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
23 1020 2892 0000 5002 0136 9875
W tytule przelewu podać: Imię i nazwisko, Dzień Psychologa 2023, ewentualny tytuł do zniżki

Na zgłoszenia i wpłaty czekamy do dnia 30 stycznia 2023 roku.

Liczba miejsc ograniczona.

UWAGA: Opłata jest przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów spotkania koleżeńskiego, w związku z czym nie będziemy wystawiać faktur Vat.